Postup realizace

10.07.2017

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

15.06.2017

I - hotové 2NP

J - pracujeme na 2NP

K - dokončené 1PP

01.06.2017

I - dokončené 1NP

J - dokončené 1PP

K - stavíme 1PP

17.05.2017

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

12.05.2017

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici

03.05.2017
21.04.2017

Začínáme.