Postup realizace

12.09.2017

I - doděláváme rozvody vody a elektriky

J - jsou hotové příčky a pracujeme na střeše

K - vyzdíváme příčky

20.08.2017

I - vyzdíváme vnitřní příčky

J - začínáme zdít vnitřní příčky

K - doděláváme poslední NP

16.08.2017

I - podali jsme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - rozestavěná jednotka

J - podali jsme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - rozestavěná jednotka

K - stavíme 5NP

10.08.2017

I - Již máme hotovou ocelovou konstrukci pro střechu nad terasami

J- Jsme připraveni na montáž ocelové konstrukce

K- Brzy zahájíme vyzdívky (posledního) 5NP

01.08.2017

I - připravujeme se na montáž střechy

J - dokončené 4NP

K - dokončené 3NP

10.07.2017

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

15.06.2017

I - hotové 2NP

J - pracujeme na 2NP

K - dokončené 1PP

01.06.2017

I - dokončené 1NP

J - dokončené 1PP

K - stavíme 1PP

17.05.2017

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

12.05.2017

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici

03.05.2017
21.04.2017

Začínáme.