Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Postup realizace

Datum: 05.09.2019

Sekce 1  - pokládáme dlažbu ve společných prostorách, osazujeme zařizovací předměty

Sekce 2 - betonujeme

Sekce 3 - obkládáme koupelny a společné prostory vč. výtahové šachty

Zadní stěna budovy se stěrkuje do lepidla. Zahájili jsme pokládku zámkové dlažby v 2PP. Probíhá vyzdívání kóji v 2PP a 1PP.

Datum: 23.07.2019

Sekce 1  - dokončena betonáž podlah mimo posledního podlaží, pokračujeme v lepení obkladů, instalují se vany, sprchové žlábky a osazují se zásuvky a vypínače

Sekce 2 - byty jsou vyštukované a podlahy jsou připraveny pro betonáž

Sekce 3 - probíhá betonáž podlah a přípravují se byty pro lepení obkladů

Dokončena fadáda domu z přední a boční strany. Lešení se přesunulo za zadní stranu, abychom mohli nalepit zateplovací systém a následně natáhnout fasádu. 

Datum: 25.06.2019

Sekce 1  - probíhá betonáž podlah a obkládání koupelen a WC

Sekce 2 - probíhá příprava pro betonáž

Sekce 3 - probíhá betonáž podlah

Všechny byty mimo 5NP jsou vyštukovány. Štukujeme společné prostory. Všechny lodžie jsou obloženy. 

 

Datum: 31.05.2019

První sekce - děláme štuky, pokládáme polystyreny - příprava pro betonáž podlah, děláme hrubé rozvody topení

druhá sekce - doděláváme omítky a usazují se krabičky elektriky

Třetí sekce -  doděláváme omítky, štukujeme a usazují se krabičky elektriky

Doděláváme monolitické stěny v garážích. Téměř všechny lodžie jsou již obložené. Probíhá zateplení 5 NP.

Datum: 25.04.2019
Datum: 04.04.2019
Datum: 29.03.2019

První sekce - děláme omítky, máme hotové rozvody

Druhá sekce - začínáme dělat hrubé rozvody a máme vyzděné příčky

Třetí sekce - máme hotové rozvody, začínáme dělat omítky v 1 NP

Máme vybetonované všechny lodžie. Zahájili jsme zateplování.

Datum: 15.02.2019

První sekce - děláme rozvody v bytech

Druhá sekce - děláme rozvody vzduchotechniky

Třetí sekce - děláme rozvody vzduchotechniky a nastupují vodáci

Již máme namontovaná všechna okna.

Datum: 16.01.2019

První sekce – máme namontovaná okna od 1NP do 4NP, zahajujeme práce na hrubých rozvodech

Druhá sekce – dokončujeme parotěs na střeše

Třetí sekce – dozdíváme parapety a probíhá montáž oken na 1NP

Probíhá vázání a bednění opěrné stěny C a stropu 

Datum: 12.12.2018

První sekce - máme hotové příčky a začínáme dělat hrubé rozvody

Druhá sekce - pokládáme panely nad 5NP

Třetí sekce - vyzdíváme příčky a dělá se parotěs na střeše.

Probíhá betonáž opěrné stěny C 1PP.