Postup realizace

31.10.2016

Bytový dům je připraven ke kolaudaci. 
Jsou kompletně dokončeny koupelny, položeny podlahové krytiny, instalují se interiérové dveře a kuchyně.

13.09.2016

Dokončujeme lepení obkladů a dlažeb v koupelnách, na WC a v předsíních, zahájili jsme výmalbu jednotlivých bytů, dokončuje se venkovní parkovací stání.

26.07.2016

Zahájili jsme práce na lepení obkladů v koupelnách a na toaletách. Dlažba na lodžiích je prakticky dokončena Dokončují se práce na venkovní fasádě domu.

09.05.2016

Dům B1 - je zkolaudovaný a všechny jednotky jsou prodané.

Dům B2 - jsou osazena okna a sestavy na lodžich, dokončeny rozvody elektriky, vody a odpadu, zahájeny práce na vnitřních omítkách.

17.03.2016

Dům B1 - je zkolaudovaný a prodané jednotky jsou předané.

Dům B2 - dokočena hrubá stavba, jednotky jsou zapsané v katastru nemovitostí jako rozestavěné a začnou práce na rozvodech vody, odpadu, elektriky.

04.11.2015

Dům B1 - na stavbu nastoupili obkladači. Nejdříve se bude lepit dlažba na lodžiích, následně se budou realizovat koupelny, toalety, předsíně a společné prostory. Jsou hotové betonové podlahy, omítky, dokončuje se štukování. Před domem pracujeme na zpevněných plochách a fasádě domu, která je prakticky způlky hotová.

Dům B2 - zahájili jsme prodej jednotek z domu B2. Vyzdíváme nosné zdivo 3. nadzemního podlaží.

29.09.2015

Dům B1 - Zahájili jsme práce na vnějším opláštění domu B1. Dále máme připraveny vše pro betonování vnitřních podlah. Dokončují se vnitřní omítky v posledním nadzemním podlaží. Některé jednotky jsou již vyštukované.

Dům B2 - zdíme nosné zdivo 1. nadzemního podlaží.

06.08.2015

Dům B1 - jsou hotové rozvody vody a odpadu ve 3. a 4. nadzemním podlaží a pokračuje se na jejich instalaci ve zbylých patrech. Jsou připraveny drážky pro vedení elektrických kabelů.

Dům B2 - byly položeny panely nad 1. podzemní podlaží. Další patra začneme stavět po letních prázdninách.

17.06.2015

Dokočily jsme vyzdívky nosných konstrukcí a již také dokončujeme vyzdívky nenosných příček v jednotlivých bytech. Je hotová izolace střechy a začneme realizovat rozvody vody, odpadu a elektriky.

25.05.2015

Dokončujeme vyzdívky posledního nadzemního podlaží u domu B1 a začali jsme s vyzdívkami bytových příček.

07.05.2015

Zdíme nosné zdivo 3. nadzemního podlaží.

14.04.2015

Dokončeno 1. nadzemní podlaží u domu B1, u domu B2 budeme pokládat panely nad 1. podzemním podlaží.

29.03.2015

Po zimě jsme začali se stavebními pracemi na výstavbě dvou bytových domů v Přelouči.

08.12.2014

Přikládáme pár fotografiích o průběhu výstavby domu B2.

05.12.2014

Na domě B2 jsou zbetonovány základové pasy a připravuje se na vyzdívání 1. podzemního podlaží. U domu B1 se dokončují zemní práce.

12.11.2014

Byly zahájeny práce na výstavbě dalších dvou bytových domů. Provádíme skrývku ornice.