Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

10.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - Již máme hotovou ocelovou konstrukci pro střechu nad terasami

J- Jsme připraveni na montáž ocelové konstrukce

K- Brzy zahájíme vyzdívky (posledního) 5NP

01.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - připravujeme se na montáž střechy

J - dokončené 4NP

K - dokončené 3NP

10.07.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

17.05.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

12.05.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici

Garážové stání K08

Skupina: 
Blok K
Označení: 
K08
Cena: 
254100 Kč
Rezervace: 
K-34
Prodáno: 
ano